Krátky film

Polarizácia https://youtu.be/SAOUvwRcs6k Vladimír Horník https://youtu.be/E–hyLKxsq0 Petra Nižnanská Dvaja tvorcovia dostali za úlohu vytvoriť cca 4 minútový film na tému “polarizácia”. Neboli limitovaný ničím, okrem témy a času.   polarizácia -ie ženský

Pracovný konflikt

Naschvál Herci Julianna Ťahúňová a Richard Maľa ukazujú dve strany absurdného pracovného konfliktu o zatváraní dverí. 

Online konverzácia

Sila emotikonu Doplň do konverzácie emotikony, ktoré by ju posunuli bližšie k vzájomnému pochopeniu. Magnetická tabuľa zobrazuje realitu písanej konverzácie ochudobnenej o mimické prejavy, gestické prejavy, zrakový kontakt, dotyky, vzájomnú vzdialenosť,

Nájdi 10 rozdielov

Nájdi 10 rozdielov ”Komunikácia je výmena významov medzi ľuďmi, ktorá sa uskutočňuje najmä prostredníctvom jazyka a je možná potiaľ, pokiaľ majú ľudia spoločné poznatky, potreby a postoje.” Nájdi 10 rozdielov