Polarizácia

Vladimír Horník

Petra Nižnanská

Dvaja tvorcovia dostali za úlohu vytvoriť cca 4 minútový film na tému “polarizácia”. Neboli limitovaný ničím, okrem témy a času.  

polarizácia -ie ženský rod, 

1) výraz z fyziky: usmernenie vlnenia do jednej roviny

2) výraz z elektrotechniky: proces, pri ktorom telesá nadobúdajú elektromagnetické vlastnosti

3) knižný výraz: vyhrocovanie, vyhrotenie, vyostrovanie, vyostrenie: polarizácia názorov;