Sila emotikonu

Doplň do konverzácie emotikony, ktoré by ju posunuli bližšie k vzájomnému pochopeniu.

Magnetická tabuľa zobrazuje realitu písanej konverzácie ochudobnenej o mimické prejavy, gestické prejavy, zrakový kontakt, dotyky, vzájomnú vzdialenosť, postoj tela, či intonáciu. Po vytesnení neverbálnych častí rozhovoru prídeme o množstvo ukazovateľov významu. Z časti ich v dnešnej dobe nahrádzame emotikonmi.