KORENE

PROLÓG

korene – rodisko – príroda – hĺbka – domov  – základy – ja sama – začiatok – pôda

Divadlo Panoptikum sa už od prvej sezóny snaží presadzovať plánovanú dlhodobú dramaturgiu. Prvá sezóna Panoptika nesie názov KORENE a je výsledkom asi ročnej prípravy. Korene predstavujú základ, na ktorom staviame, proces osamostatnenia a tvorbu niečoho nového, silného. Prvýkrát sa chceme zakoreniť ako samostatní tvorcovia, ako mladí ľudia snažiaci sa napĺňať vlastné zámery.

pôda – kamenistá – suchá – úrodná – hnojenie – rýľovanie – pestovanie

Biológia je laboratórium, ktorým sme stavali sezónu teoreticky, pestovanie je praktická činnosť, ktorej sa venujeme v divadelných priestoroch, kde sa musíme starať o naše divadlo, presádzať ho, podstrihávať ho, dať mu dostatok vody, slnka či tepla.

pestovanie – zdravý vzduch – obstrihávanie – presádzanie – premiestňovanie z miest, kde to nefunguje – vykorenenie – zakorenenie – korene

EPILÓG

korene – hľadanie – vnorenie – plíženie – predieranie – ukladanie – zakorenenie

Po ukončení našej prvej sezóny nemôžme napísať iné slovo, ako ĎAKUJEME. Ďakujeme spoluinscenátorkám, technikom a techničkám, hercom a herečkám, divákom a diváčkam, kultúrnym centrám, divadelným priestorom, fondom a grantom a nakoniec sebe navzájom.

Ďakujeme, za možnosť sa učiť, za možnosť hľadať, za možnosť rásť. Ďakujeme za slnko a za dážď, za leto i zimu.

zakorenenie – pokračovanie –  narážanie – prekážky – pochybnosti – otázky – odpovede

Tituly, ktoré sme tento rok vyprodukovali spája téma SAMOTY. Samota si, ako čoraz rozšírenejší fenomén, hľadá prázdne miesta v spoločnosti a v ľuďoch. Plíži sa hlbšie a zapúšťa čoraz hrubšie a pevnejšie korene. A tak, ako rastlinám sa lepšie darí v skupinách aj my prichádzame na odpovede a riešenia spoločne. 

odpovede – konanie – riešenie – učenie – napredovanie – postupovanie – vyvíjanie – prehlbovanie – korene