Optimistická sezóna

Optimistická sezóna PROLÓG Predošlé Ďalšie Predošlé Ďalšie Predošlé Ďalšie EPILÓG Sezóna v procese.

Korene

KORENE PROLÓG korene – rodisko – príroda – hĺbka – domov  – základy – ja sama – začiatok – pôda Divadlo Panoptikum sa už od prvej sezóny snaží presadzovať plánovanú