Komunikačný šum

Objekt znázorňuje výsledok komunikácie, pri ktorej vždy chýba rozhodujúci element/informácia. V objekte naraz nikdy neodznejú všetky okolnosti problému.