Hlasovanie s iným základom informácií

Zahlasuj za lepší názov novoobjavenej kométy. Pred hlasovaním sa informuj iba o jednej strane konfliktu!

Existujú dve verzie jedného príbehu. Každá zo strán objektu obsahuje informácie o jednej problematike. Výsledok hlasovania je celý čas jasný. Konflikt je dostatočne vykonštruovaný na to, aby sa netýkal spoločenskej témy, na ktorú má divák vytvorený názor. 

Vo vedeckej obci býva zvykom, že sa objavené vesmírne teleso pomenuje podľa jeho objaviteľa/objaviteľky. Ostáva však objaviteľovým právom toto teleso pomenovať. Kométu objavila Mindy Laross. Jej učiteľom bol práve Kornel Karosi, švédsky astronóm. Laross chce svoj objav pomenovať po svojom zosnulom učiteľovi. Kométu objavila v deň jeho nedožitých 90tych narodenín a považuje to za výnimočnú náhodu, ktorú si chce uctiť. So svojim učiteľom mala výnimočný vzťah. Od začiatku jej kariéry ju podporoval a viedol. Ozývajú sa však hlasy, ktoré nechcú kométu podľa Karosiho pomenovať. Vedecká obec považuje objav za veľmi podstatný. Toto vesmírne teleso sa podľa všetkých dostupných pozorovaní správa mimoriadne rozdielne, a teda bude najbližšie roky podrobne skúmané. Druhá strana chce kométu pomenovať podľa zakladateľa planetária, v ktorom Laross pracuje. Philip Bevner, britský astronóm, založil toto výskumné centrum ešte v minulom storočí a rýchlo sa vyšplhal na popredné miesta vedeckej obce. Laross však toto pomenovanie odmieta. Nerozumie, prečo si nemôže uctiť svojho učiteľa. Hovorí, že už počas jeho života bol zaznávaný, keď sa v roku 1996 spolupodieľal na spracovaní pozorovaní planéty podobnej Zemi. Jeho meno bolo podľa jej slov zo zoznamu vedcov vyškrtnuté. Bevner však na zozname figuruje do dnešného dňa. Podľa Larossovej slov je dnešný problém pomenovania, zakorenený ešte v priznaní Karosiho zásluh z minulosti. Bevner sa totiž časom prehupol z vedy do podnikania a dostal sa do vplyvných kruhov. Financoval síce vďaka tomu aj dané výskumné centrum, no podľa slov Larossovej, Bevner Karosiho využíval a pripisoval si ako majiteľ centra viaceré Karosiho zásluhy. Larossová sa snažila Karosimu vydobyť zaslúžené miesto ešte počas jeho života, podľa jej slov však Karosiho tešil vesmír viac, ako meno na papieri. Chcela si ho teda uctiť posledným gestom a navždy ho tak zapísať do histórie vesmíru. Domnieva sa, že riaditeľ výskumného centra sleduje zdiskreditovaním Karosiho mena iba vlastné záujmy. Bevner totiž vo svojej záveti odkázal vedeniu centra nemalé prostriedky. Jeho financie však momentálne spravuje jeho doteraz žijúca manželka. 

Minulý mesiac astronómka Mindy Laross objavila nezvyčajne sa správajúcu kométu a spôsobila tak rozruch vo vedeckej obci. Aj keď býva zvykom, že sa objavené vesmírne teleso pomenuje podľa jeho objaviteľky, tentokrát názov kométy vyvolal polarizáciu. Laross podľa vlastných slov nepotrebuje lietať po vesmíre ako kométa, a radšej by objekt nazvala po svojom tútorovi Kornelovi Karosim. Riaditeľ výskumného centra sa voči tomuto pomenovaniu ohradil a tvrdí, že pokiaľ Laross nechce pomenovať kométu vlastným menom, považuje za úctivé pomenovať ju podľa zakladateľa a významného astronóma Philipa Bevnera. Hoci spor pôsobí malicherne, je plný veľkých vášní. Podľa slov riaditeľa, stojí Laross na tenkom ľade a mala by privoliť na Bevnerovo meno. Bevner je vo vedeckej obci zapísaný nielen ako filantrop a donor, ale aj ako významný člen tímu, ktorý pozoroval planétu podobnú Zemi. Podľa slov riaditeľa výskumného centra je vyslovene neúctivé pomenovať kométu podľa Karosiho. Kornel Karosi pracoval roky pre Bevnera, no ku sklonku kariéry ho musel Bevner prepustiť pre niekoľko opakujúcich sa incidentov na pracovisku. Niekoľko jeho študentiek ho obvinilo zo sexuálneho obťažovania, navyše, keď sa Bevner pokúsil svojmu zamestnancovi pomôcť a obstarať mu právnika, Karosi nechal vytlačiť článok o údajnej krádeži jeho vlastných zásluh na spomínanom projekte druhej Zeme. Bevner aj vedecká obec tento čin odsúdili a dodnes je považovaný za nesmierne ponižujúci a nesprávny. Laross tieto obvinenia odmieta, no podľa zdrojov mala sama s Karosim blízky vzťah. K tejto téme sa riaditeľ nechcel vyjadrovať, povedal len, že podľa jeho názoru si Karosi, ako zatrpknutý a neprofesionálny muž, nezaslúži takú poctu, a teda sa zásadne ohradzuje voči Larossovej návrhu.