Argument

Fany Horváthová

Mário Melek

Dve fotografie. Fany a Mário. Obaja dostali za úlohu vytvoriť dielo na tému “argument”. Význam slova argument dokážeme pomenovať ako dôkaz, či dôvod. Keď argumentujem odôvodňujem.

argument, eng.

  • výmena odlišných alebo opačných názorov, zvyčajne rozhorčená alebo nahnevaná.

„I’ve had an argument with my father“

  • dôvod alebo súbor dôvodov uvedených na podporu myšlienky, konania alebo teórie

„there is a strong argument for submitting a formal appeal“