Choreografia

Petra Skalíková performuje jednu choreografiu dvoma spôsobmi. 

Tento objekt vychádza z uvedomenia si skutočnosti, že každý vnímame pohyb svojho tela inak. Niekto vie prirodzene vysoko skákať, inému treba princíp vysvetliť. Vychádzam z reálnych situácií, ako moji kamaráti museli človeka učiť behať, ako na kurzoch tanca polovica ľudí necítila rovnaký rytmus ako ja, vychádzam z chôdze ľudí na ulici.