Online konverzácia

Sila emotikonu Doplň do konverzácie emotikony, ktoré by ju posunuli bližšie k vzájomnému pochopeniu. Magnetická tabuľa zobrazuje realitu písanej konverzácie ochudobnenej o mimické prejavy, gestické prejavy, zrakový kontakt, dotyky, vzájomnú vzdialenosť,

Nájdi 10 rozdielov

Nájdi 10 rozdielov ”Komunikácia je výmena významov medzi ľuďmi, ktorá sa uskutočňuje najmä prostredníctvom jazyka a je možná potiaľ, pokiaľ majú ľudia spoločné poznatky, potreby a postoje.” Nájdi 10 rozdielov