Šetri slzami

Šetri slzami

Šetri slzami Premiéra: 16.4.2023, Ticho a spol. Nie je naplánovaná repríza „Keby sú všetci ako ty, tak je svet pekne na …“ Šetri slzami je príbehom z detskej izby. Príbehom rozvíjajúcej

Divnožienky

Divnožienky Divno žienky Prezentácia: 2.9.2021, Malý Berlín Predošlé Ďalšie Divnožienky, ako výsledok rezidencie v Malom Berlíne, sú jednou z častí tvorivého procesu na väčšom celku: Divožienky/Divnožienky. Hovoria o nás, z

Sami

Sami Premiéra: 21.04.2022, Štúdio 12 Najbližšie reprízujeme v sezóne 22/23 v Štúdiu 12 Predošlé Ďalšie Inscenácia Sami vznikla z výzvy Štúdia 12 – Mliečne zuby, ktorej téma bola Izolácia. Text

História lásky

História lásky Premiéra: 16.11.2021, DK Dúbravka Najbližšie na festivale Fokus Pokus Predošlé Ďalšie Inscenácia História lásky mala byť pôvodne iba mapou historických básní o romantickej láske. Napokon však padlo rozhodnutie dovoliť