Rastlina

Determinácia Pridaj sa k nášmu experimentu a prihovor sa rastline. Jedna rastlina znáša škaredé  výrazy a nepríjemné zaobchádzanie. Naopak druhá je “obľúbencom”, pristupovalo sa k nej s úctou a láskou.

Komunikačný šum

Komunikačný šum Objekt znázorňuje výsledok komunikácie, pri ktorej vždy chýba rozhodujúci element/informácia. V objekte naraz nikdy neodznejú všetky okolnosti problému.

Hlasovanie

Hlasovanie s iným základom informácií Zahlasuj za lepší názov novoobjavenej kométy. Pred hlasovaním sa informuj iba o jednej strane konfliktu! Existujú dve verzie jedného príbehu. Každá zo strán objektu obsahuje

Playlist

Art-terapia Klikni a vypočuj si nami zostavený playlist. Nadýchni sa a pozoruj výstavu. Na emočnom kruhu vyznač emóciu, ktorú v tebe hudba vzbudila. Hudba, narozdiel od rozhovoru, prináša do konverzácie

Bolesť

Prah bolesti Herečky Natália Bóriková a Annamária Mikulová zobrazujú štyri situácie obsahujúce konanie s bolesťou. Každá svoje konanie prispôsobuje inému prežívaniu fyzickej aj emočnej bolesti.

Krátky film

Polarizácia https://youtu.be/SAOUvwRcs6k Vladimír Horník https://youtu.be/E–hyLKxsq0 Petra Nižnanská Dvaja tvorcovia dostali za úlohu vytvoriť cca 4 minútový film na tému “polarizácia”. Neboli limitovaný ničím, okrem témy a času.   polarizácia -ie ženský

Choreografia

Choreografia https://youtu.be/b7NtXEXQeCU Petra Skalíková performuje jednu choreografiu dvoma spôsobmi.  Tento objekt vychádza z uvedomenia si skutočnosti, že každý vnímame pohyb svojho tela inak. Niekto vie prirodzene vysoko skákať, inému treba

Fotografia

Argument Fany Horváthová Mário Melek Dve fotografie. Fany a Mário. Obaja dostali za úlohu vytvoriť dielo na tému “argument”. Význam slova argument dokážeme pomenovať ako dôkaz, či dôvod. Keď argumentujem

Pracovný konflikt

Naschvál Herci Julianna Ťahúňová a Richard Maľa ukazujú dve strany absurdného pracovného konfliktu o zatváraní dverí.